Konkurss mai 23, 2019

Koigi Kool kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 26. augustist 2019: eesti keele õpetaja (1,0 ametikohta), vene keele õpetaja (0,5 ametikohta), klassiõpetaja (2,0 ametikohta), geograafiaõpetaja (osaline koormus – 6 õppetundi). Avaldus, CV, motivatsioonikiri, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10.06.2019 aadressil annela.ojaste@koigikool.ee või Koigi Kool (märgusõna „Konkurss“), Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Järva vald, 72501 Järvamaa. Info 5668 2408.

Comments (0) Read more