Muutunud e-posti aadress

Koigi Kool annab teada, et muutunud on Koigi Kooli lasteaed Kalevipoeg e-posti aadress. Uueks aadressiks on lasteaed@koigikool.ee.

Samuti on võimalik lasteaia töötajatega ühendust saada e-posti teel-

N: eesnimi.perekonnanimi@koigikool.ee