Konkurss

Koigi Kool

kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 26. augustist 2019:

  • eesti keele õpetaja (1,0 ametikohta),
  • vene keele õpetaja (0,5 ametikohta),
  • klassiõpetaja (2,0 ametikohta),
  • geograafiaõpetaja (osaline koormus – 6 õppetundi).

Avaldus, CV, motivatsioonikiri, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10.06.2019 aadressil annela.ojaste@koigikool.ee või Koigi Kool (märgusõna „Konkurss“), Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Järva vald, 72501 Järvamaa.

Info 5668 2408.