Teatmeteoste tundmine III veerandi lõpus

18. märtsil toimub traditsiooniliselt 5.-9. klassi õpilastele veerandilõpu ühistegevuseks teatmeteoste tundmine. Selle veerandi teemad on eesti keel, inglise keel, vene keel, ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ning muusika.

Kaja Kaljuste
õppealajuhataja