Õppeaasta 2017/2018 info

 

  1. 1.septembril 2017.a. 1.klassi astujate  dokumente võetakse vastu alates 23.augustist kuni 30.augustini 2017 kell 9-12 õpetajate toas.  (kaasa 1 pilt- õpilaspileti jaoks, tervisetõend- perearst võib saata selle meiliaadressile kool@koigikool.ee või paberkandjal, avaldus- täidetakse kohapeal, sünnitunnistus avalduse täitmiseks). Palun ärge jääge vormistamisega hiljaks!
  2. 2017/2018 õppeaastal kasutatavaid õpikuid ja töövihikuid saab kätte alates 28.augustist kuni 30.augustini 2017 kell 9-12 kooli raamatukogust. 1.-2.klass saavad õpikud ja töövihikud 1.septembril oma õpetaja käest.
  3. Koigi Kooli õppeaasta avaaktus toimub 01.september 2017 algusega kell 9.00 mõisa saalis. Õpilastel selga pidulik riietus- kohustuslik!
  4. Koigi Kooli vilistlaste, endiste ja praeguste õpetajate ning töötajate kokkutulek toimub laupäeval, 07.oktoober 2017 algusega kell 17.00. Osalustasu 15.-