Konsultatsioonid, õpiabi

KONSULTATSIOONID,ÕPIABI

2017/2018

/T-tüdrukud, P-poisid/

päev tund õpiabi konsultatsioon
       
ESMASPÄEV 6. 1.klass

3.klass

6.klass (P)  eesti keel, kirjandus

vene keel

7. 6.klass eesti keel

5.klassi eesti keel

6.klass (T)  eesti keel, kirjandus

5.-8.klass  inimeseõpetus

5.klass eesti keel, kirjandus

8.   5.-8.klass  inimeseõpetus

 

 

TEISIPÄEV 7. 7.klass (P)  eesti keel 7.klass eesti keel, kirjandus

6. ja 9.klass ühiskonnaõpetus

6.-9.klass ajalugu

8.   7.klass T  eesti keel, kirjandus

5.klass ajalugu

KOLMAPÄEV 0 6.-7.klass matemaatika

 

5.-9.klass matemaatika

 

6. 2.klass  
7.   5.-8.klass- matemaatika

5.-8.klass- inimeseõpetus

 

8.   6.-9.klass-loodusained

5.-8.klass- inimeseõpetus

 

NELJAPÄEV 0   6.-9.klass vene keel

5.-9.klass matemaatika

7. 3.klass

4.klass

5.klass matemaatika

vene keel
8.   5.klass ajalugu

vene keel

REEDE 0 8.-9.klass matemaatika 6.-9.klass vene keel

5.-9.klass  matemaatika

6. 3.klass

6.-7.klass matemaatika

 
7. 7.-9.klass eesti keel 8.-9.klass füüsika

8.-9.klass  eesti keel, kirjandus

5.-9.klass  inglise keel

9.klass muusika

 

!!! Õpetaja ja õpilase vastastikusel kokkuleppel võib konsultatsioone ning õpiabi  läbi viia ka teistel aegadel.

Konsultatsioonid, õpiabi pdf!!!