Üldinfo

Koigi Kool kuulub Forseliuse Seltsi 1989. aastast ja
Järvamaa Mõisakoolide Ühingusse 1998. aastast.

Koigi Koolis õpib 101 õpilast ja neid õpetab 16 õpetajat.

Kool kasutab eKool’i. Pääs eKool’i.

Lasteaia lapsi ja kooli õpilasi toitlustab Koigi Kooli söökla.
Koigi Kooli söökla menüü-
06.-10.05.2019
13.-17.05.2019
20.-24.05.3019
27.-31.05.2019

UNICEF koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga korraldab kogukonnale suunatud projekti „Varajane märkamine ja sekkumine“. Selle raames töötati välja lihtne juhis hädaabiinfoga, kuhu vajadusel pöörduda abi saamiseks või abivajadusest teatamiseks. Juhisega saab tutvuda siit.

Koigi Koolis rakendatakse alates 2013 aastast KiVa programmi. KiVa logo leiad siit
Täpsem info siit 

Mõisavahe tee 10
Koigi küla 72501
Järva vald
Järvamaa

Telefon 38 96438
Koigi.Kool@jarva.ee

Direktor  Annela Ojaste 56 682408 kool[at]koigikool.ee, annela.ojaste[at]koigikool.ee
Õppealajuhataja Kaja Kaljuste kaja.kaljuste[at]koigikool.ee
Huvijuht Saima Kams 38 96438 saima.kams[at]koigikool.ee
Hoolekogu esimees Lea Traks  lea.traks[at]jarva.ee
Sotsiaalpedagoog Marika Koldits marika.koldits{at]koigikool.ee
Lasteaia õppejuht Elle Kallivere 38 96584, 53963256 lasteaed[at]koigikool.ee
Õpetajate tuba  38 96438
Arvutiklass Velle Taraste 38 96549 velle.taraste[at]koigikool.ee
Raamatukogu Saima Kams saima.kams[at]koigikool.ee
Söökla  38 96549