Üldinfo

Koigi Kool kuulub Forseliuse Seltsi 1989. aastast ja
Järvamaa Mõisakoolide Ühingusse 1998. aastast.

Koigi Koolis õpib 93 õpilast ja neid õpetab 16 õpetajat.

Kool kasutab eKool’i. Pääs eKool’i.

Lasteaia lapsi ja kooli õpilasi toitlustab Koigi Kooli söökla.
Koigi Kooli söökla menüü

UNICEF koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga korraldab kogukonnale suunatud projekti „Varajane märkamine ja sekkumine“. Selle raames töötati välja lihtne juhis hädaabiinfoga, kuhu vajadusel pöörduda abi saamiseks või abivajadusest teatamiseks. Juhisega saab tutvuda siit.

Koigi Kooli parimate õpilaste toetus
1) toetust (stipendium) makstakse Koigi Kooli õpilastele parimate tulemuste eest aineolümpiaadidel;
2) toetuse maksmise alus on Koigi Kooli direktori käskkiri ja vallavalitsuse korraldus;
3) toetuse suurus on: I koht – 96€, II koht – 80€, III koht 64€ ning iga järgnev auhinnatav koht 3€ vähem.

 

Mõisavahe tee 10
Koigi küla 72501
Järva vald
Järvamaa

Telefon 38 96438
kool[at]koigikool.ee

Direktor Arvo Kangas 38 96468 arvo.kangas[at]koigikool.ee
Õppealajuhataja Kaja Kaljuste 38 96438 kool[at]koigikool.ee
Huvijuht Saima Kams 38 96438 saima.kams76[at]gmail.com
Hoolekogu esimees Alari Peets 53474867 alari[at]apk.ee
Psühholoog Mart Nurk nurk.mart[at]gmail.com
Logopeed Ille Puustusmaa ille.puustusmaa[at]gmail.com
Lasteaia õppejuht Elle Kallivere 38 96584, 53963256 lasteaed[at]koigi.ee
Õpetajate tuba  38 96438
Arvutiklass Velle Taraste 38 96549 velle.taraste[at]koigikool.ee
Raamatukogu Saima Kams saima.kams76[at]gmail.com
Söökla  38 96549