Tutvustus

Kool kasutab eKool’i. Pääs eKool’i.

Lasteaia lapsi ja kooli õpilasi toitlustab Koigi Kooli söökla.

UNICEF koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga korraldab kogukonnale suunatud projekti „Varajane märkamine ja sekkumine“. Selle raames töötati välja lihtne juhis hädaabiinfoga, kuhu vajadusel pöörduda abi saamiseks või abivajadusest teatamiseks. Juhisega saab tutvuda siit.

KiVa logo