Tutvustus

Kool kasutab eKool’i. Pääs eKool’i.

Lasteaia lapsi ja kooli õpilasi toitlustab Koigi Kooli söökla.

UNICEF koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga korraldab kogukonnale suunatud projekti „Varajane märkamine ja sekkumine“. Selle raames töötati välja lihtne juhis hädaabiinfoga, kuhu vajadusel pöörduda abi saamiseks või abivajadusest teatamiseks. Juhisega saab tutvuda siit.

Koigi Kooli parimate õpilaste toetus
1) toetust (stipendium) makstakse Koigi Kooli õpilastele parimate tulemuste eest aineolümpiaadidel;
2) toetuse maksmise alus on Koigi Kooli direktori käskkiri ja vallavalitsuse korraldus;
3) toetuse suurus on: I koht – 96€, II koht – 80€, III koht 64€ ning iga järgnev auhinnatav koht 3€ vähem.