Tugiteenused

Pikapäevarühma tunniplaan
LÕK tunniplaan

Õpiabi tunniplaan

Psühholoogilist teenust osutab Sihtasutuse Innove  lepinguline partner psühholoog Mart Nurk, nurk.mart[at]gmail.com.  Psühholoog viibib koolis kaks korda nädalas: reedeti 9.45-12.45  ja esmaspäeviti 12.15-15.45

Logopeedilist abi pakub logopeed-eripedagoog Ille Puustusmaa igal esmaspäeval kindla tunniplaani alusel.

Logopeedi tunniplaan