Tugiteenused

Pikapäevarühma tunniplaan
LÕK tunniplaan

Õpiabi tunniplaan.

Psühholoogilist teenust osutab Sihtasutuse Innove Järvamaa Rajaleidja keskuse psühholoog Kristel Päll. Psühholoog viibib koolis kaks korda kuus (üle nädala) teisipäeviti kella 9-16.

Logopeedilist abi pakub logopeed-eripedagoog Ille Puustusmaa igal reedel.