Muud töötajad

Varje Vaikjärv – varje.vaikjarv[at]koigikool.ee        koolieelse lasteasutuse õpetaja abi
Terje Niit –  terje.niit[at]koigikool.ee                       koolieelse lasteasutuse õpetaja abi
Kristiina  Ross-  kristiina.ross[at]koigikool.ee       tugiisik
Ingrid Pihlakas – ingrid.pihlakas[at]koigikool.ee   tugiisik