Muud töötajad

Varje Vaikjärv – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi
Terje Niit – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi
Kristiina  Ross- tugiisik
Marian Lees – tugiisik