Koolielu

Dokumendid


 1. Kooli üle haldusjärelevalve teostamine
 2. Kooli õppekava
 3. Kooli ainekava
 4. Kooli põhimäärus
 5. Arengukava
 6. Kodukord
 7. Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta- täiendamisel
 8. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava-täiendamisel
 9. Päevakava-täiendamisel
 10. Õpetaja vaba ametikoha konkursi kord
 11. Kooli vastuvõtu kord

Lisad-

 

 1. Kooli üle haldusjärelevalve teostamine
 2. Kooli õppekava
 3. Kooli ainekava
 4. Kooli põhimäärus
 5. Arengukava
 6. Kodukord
 7. Info õppenõukogu koosolekute toimumise kohta- täiendamisel
 8. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava-täiendamisel
 9. Päevakava-täiendamisel
 10. 14.pdf">Õpetaja vaba ametikoha konkursi kord
 11. Kooli vastuvõtu kord

Lisad-