Õppetöö

Tunniplaan


 

 

 

Koigi Kooli 2020/2021 õppeaasta tunniplaan

uuendatud 18.mai 2021

ESMASPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

AJALUGU

INGLISE KEEL

MATEMAATIKA

FÜÜSIKA

EESTI  KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

VENE KEEL

AJALUGU

EESTI KEEL

FÜÜSIKA

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KUNST

VENE KEEL

MATEMAATIKA

AJALUGU

10.45-11.30

 

 

 

 

KUNST

MATEMAATIKA

KIRJANDUS

INGLISE KEEL

VENE KEEL

11.50-12.35

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

EESTI KEEL

EESTI KEEL

KIRJANDUS

KEEMIA

INGLISE KEEL

12.45-13.30

 

 

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

INGLISE KEEL

VENE KEEL

MATEMAATIKA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KUNST

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

TEISIPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

MUUSIKA

 

 

 

EESTI KEEL

VENE KEEL

EESTI KEEL

KIRJANDUS

KEEIMA

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

AJALUGU

KUNST

KIRJANDUS

VENE KEEL

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KLASSIJUHATAJA

VENE KEEL

AJALUGU

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

 

AJALUGU

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

GEOGRAAFIA

11.50-12.35

 

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

ÜHISKONNA-ÕPETUS

EESTI KEEL

MATE-MAATIKA

KIRJANDUS

12.45-13.30

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

MUUSIKA

 

KIRJANDUS

13.40-14.25

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KEHALINE KASVATUS

 

 

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

KOLMAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KUNST

AJALUGU

BIOLOOGIA

KEEMIA

GEOGRAAFIA

8.55-9.40

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

 

 

LOODUSÕPETUS

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

AJALUGU

9.50-10.35

 

 

 

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

LOODUSÕPETUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

ÜHISKONNA-ÕPETUS

10.45-11.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

MATEMAATIKA

GEOGRAAFIA

BIOLOOGIA

INGLISE KEEL

11.50-12.35

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

GEOGRAAFIA

MATE-MAATIKA

12.45-13.30

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KEHALINE KASVATUS

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

KIRJANDUS

LOODUSÕPETUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

NELJAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

MUUSIKA

 

 

 

LOODUS-ÕPETUS

MATEMAATIKA

VENE KEEL

INIMESE-ÕPETUS

FÜÜSIKA

8.55-9.40

 

 

MUUSIKA

 

MĀTE-MAATIKA

VENE KEEL

LOODUS-ÕPETUS

FÜÜSIKA

ÜHISKONNA-ÕPETUS

9.50-10.35

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

LOODUS-ÕPETUS

EESTI KEEL

AJALUGU

VENE KEEL

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

INIMESEÕPETUS

LOODUSÕPETUS

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

11.50-12.35

 

 

 

 

MUUSIKA

LOODUSÕPETUS

KEHALINE KASVATUS

AJALUGU

KEEMIA

12.45-13.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KIRJANDUS

MATEMAATIKA

INIMESE-ÕPETUS

MUUSIKA

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOOGIA

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

REEDE

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KLASSIJUHATAJA

MATE-MAATIKA

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

MUUSIKA

INGLISE KEEL

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

9.50-10.35

 

KEHALINE KASVATUS

 

 

INIMESEÕPETUS

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

MUUSIKA

10.45-11.30

KEHALINE KASVATUS

 

 

 

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

KUNST

KLASSIJUHATAJA

MATE-MAATIKA

11.50-12.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

 

KLASSI-JUHATAJA

MATEMAATIKA

 

12.45-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

 

 

 

Koigi Kooli 2020/2021 õppeaasta tunniplaan

uuendatud 18.mai 2021

ESMASPÄEV

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

TEISIPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

MUUSIKA

 

 

 

EESTI KEEL

VENE KEEL

EESTI KEEL

KIRJANDUS

KEEIMA

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

AJALUGU

KUNST

KIRJANDUS

VENE KEEL

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KLASSIJUHATAJA

VENE KEEL

AJALUGU

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

 

AJALUGU

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

GEOGRAAFIA

11.50-12.35

 

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

ÜHISKONNA-ÕPETUS

EESTI KEEL

MATE-MAATIKA

KIRJANDUS

12.45-13.30

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

MUUSIKA

 

KIRJANDUS

13.40-14.25

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KEHALINE KASVATUS

 

 

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

KOLMAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KUNST

AJALUGU

BIOLOOGIA

KEEMIA

GEOGRAAFIA

8.55-9.40

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

 

 

LOODUSÕPETUS

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

AJALUGU

9.50-10.35

 

 

 

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

LOODUSÕPETUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

ÜHISKONNA-ÕPETUS

10.45-11.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

MATEMAATIKA

GEOGRAAFIA

BIOLOOGIA

INGLISE KEEL

11.50-12.35

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

GEOGRAAFIA

MATE-MAATIKA

12.45-13.30

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNOLOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KEHALINE KASVATUS

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

KIRJANDUS

LOODUSÕPETUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

NELJAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

MUUSIKA

 

 

 

LOODUS-ÕPETUS

MATEMAATIKA

VENE KEEL

INIMESE-ÕPETUS

FÜÜSIKA

8.55-9.40

 

 

MUUSIKA

 

MĀTE-MAATIKA

VENE KEEL

LOODUS-ÕPETUS

FÜÜSIKA

ÜHISKONNA-ÕPETUS

9.50-10.35

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

LOODUS-ÕPETUS

EESTI KEEL

AJALUGU

VENE KEEL

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

INIMESEÕPETUS

LOODUSÕPETUS

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

11.50-12.35

 

 

 

 

MUUSIKA

LOODUSÕPETUS

KEHALINE KASVATUS

AJALUGU

KEEMIA

12.45-13.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KIRJANDUS

MATEMAATIKA

INIMESE-ÕPETUS

MUUSIKA

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOOGIA

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

REEDE

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KLASSIJUHATAJA

MATE-MAATIKA

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

MUUSIKA

INGLISE KEEL

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

9.50-10.35

 

KEHALINE KASVATUS

 

 

INIMESEÕPETUS

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

MUUSIKA

10.45-11.30

KEHALINE KASVATUS

 

 

 

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

KUNST

KLASSIJUHATAJA

MATE-MAATIKA

11.50-12.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

 

KLASSI-JUHATAJA

MATEMAATIKA

 

12.45-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

AJALUGU

INGLISE KEEL

MATEMAATIKA

FÜÜSIKA

EESTI  KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

VENE KEEL

AJALUGU

EESTI KEEL

FÜÜSIKA

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KUNST

VENE KEEL

MATEMAATIKA

AJALUGU

10.45-11.30

 

 

 

 

KUNST

MATEMAATIKA

KIRJANDUS

INGLISE KEEL

VENE KEEL

11.50-12.35

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

EESTI KEEL

EESTI KEEL

KIRJANDUS

KEEMIA

INGLISE KEEL

12.45-13.30

 

 

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

INGLISE KEEL

VENE KEEL

MATEMAATIKA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KUNST

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS