Uudised

Õppekorraldus distantsõppe perioodil 30. aprill


Head lapsevanemad!

 

Kool on olnud tänaseks distantsõppel kuu aega. Ma väga tänan teid kõiki, et olete olnud mõistvad ja kannatlikud ning teinud koostööd. Olukord on uus meile kõigile ja iga päev toob muutusi. Palju on teadmatust ja ennustada, millal täpselt eriolukord lõppeb, ei oska keegi. Kindel on see, et 9. klassi lõpueksameid ei toimu ning täielikul distantsõppel oleme veel 15. maini. 

Distantsõppega seoses oleme teinud mõned ümberkorraldused eriolukorra perioodiks õpilaste hindamises. 1.-3. klassis jätkub tavapärane sõnaline hindamine, seda ka viimase veerandi ja kooliaasta hindamisel. 5.-9. klassis edaspidi ja viimase veerandi hindamisel numbrilisi hindeid ei panda. Õppeained hinnatakse:

A (arvestatud):

- õpilane on esitanud õpetaja poolt saadetud ülesanded;
- õpilane on täiendanud ja esitanud õpetaja poolt kommenteeritud ja tagasi saadetud ülesanded;
- esitatud tööd on vormistatud vastavalt nõuetele ja on loetavad;
- õpilane on osalenud videotundides (mitte osalemise põhjus võib olla tehniline ja sellest peab aineõpetajat/klassijuhatajat koheselt teavitama).


MA (mittearvestatud)

- õpilane ei ole esitanud õpetaja poolt saadetud ülesandeid;
- õpilase poolt saadetud ülesanded on loetamatud või lohakalt vormistatud;
- õpilane ei osale videotundides;
- õpilane ei teavita (ei võta kontakti) õpetajat oma mitte osalemise põhjustest.

Kui õpilasel on mõni aine viimasel veerandil MA, siis jäetakse õpilane täiendavale õppetööle suveperioodil!

Aastahinded pannakse välja numbriliselt ning õpetajad arvestavad õpilase osalemist distantsõppel. 

Reedesed päevad hakkavad edaspidi olema nädala jooksul tegemata tööde lõpetamiseks. See tähendab, et õpilastel, kel on kõik ülesanded tähtaegselt tehtud, on reedene päev õppetööst vabasmiley.

Palun teil kõigil täita ka distantsõpet puudutav küsimustik, et saaksime järgnevat perioodi paremini planeerida.

www.connect.ee/uuring/431622972/

 

Jõudu ja vastupidavust soovides

 

Annela Ojaste

Koigi kooli direktor

56682408

Head lapsevanemad!

 

Kool on olnud tänaseks distantsõppel kuu aega. Ma väga tänan teid kõiki, et olete olnud mõistvad ja kannatlikud ning teinud koostööd. Olukord on uus meile kõigile ja iga päev toob muutusi. Palju on teadmatust ja ennustada, millal täpselt eriolukord lõppeb, ei oska keegi. Kindel on see, et 9. klassi lõpueksameid ei toimu ning täielikul distantsõppel oleme veel 15. maini. 

Distantsõppega seoses oleme teinud mõned ümberkorraldused eriolukorra perioodiks õpilaste hindamises. 1.-3. klassis jätkub tavapärane sõnaline hindamine, seda ka viimase veerandi ja kooliaasta hindamisel. 5.-9. klassis edaspidi ja viimase veerandi hindamisel numbrilisi hindeid ei panda. Õppeained hinnatakse:

A (arvestatud):

- õpilane on esitanud õpetaja poolt saadetud ülesanded;
- õpilane on täiendanud ja esitanud õpetaja poolt kommenteeritud ja tagasi saadetud ülesanded;
- esitatud tööd on vormistatud vastavalt nõuetele ja on loetavad;
- õpilane on osalenud videotundides (mitte osalemise põhjus võib olla tehniline ja sellest peab aineõpetajat/klassijuhatajat koheselt teavitama).


MA (mittearvestatud)

- õpilane ei ole esitanud õpetaja poolt saadetud ülesandeid;
- õpilase poolt saadetud ülesanded on loetamatud või lohakalt vormistatud;
- õpilane ei osale videotundides;
- õpilane ei teavita (ei võta kontakti) õpetajat oma mitte osalemise põhjustest.

Kui õpilasel on mõni aine viimasel veerandil MA, siis jäetakse õpilane täiendavale õppetööle suveperioodil!

Aastahinded pannakse välja numbriliselt ning õpetajad arvestavad õpilase osalemist distantsõppel. 

Reedesed päevad hakkavad edaspidi olema nädala jooksul tegemata tööde lõpetamiseks. See tähendab, et õpilastel, kel on kõik ülesanded tähtaegselt tehtud, on reedene päev õppetööst vabasmiley.

Palun teil kõigil täita ka distantsõpet puudutav küsimustik, et saaksime järgnevat perioodi paremini planeerida.

www.connect.ee/uuring/431622972/

 

Jõudu ja vastupidavust soovides

 

Annela Ojaste

Koigi kooli direktor

56682408