Uudised

Distantsõppe korraldus koolis 13. märts

Head lapsevanemad.
Seoses kriisiolukorraga on kõik õpilased alates 16. märts distantsõppel. Anname täna koolis õpilastele võimalikult palju infot ja selgitusi, kuidas distantsõpe toimuma hakkab. Väga suur vastutus on aga järgnevate nädalate jooksul lapsevanematel.


 1. Oluline on ka kodus lastele selgitada, et distantsõpe tähendab iseseisvat õppimist ja õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist lähtuvalt kooli õppekavast ning tunniplaanist.
 2. Aineõpetajad ja klassiõpetajad annavad õpilastele ja lapsevanematele eKooli ja meilide kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö. Lapsevanemad ja klassijuhatajad saavad infot vahetada meililistides, mis on loodud igale klassile eraldi.
 3. Distantsõppes osalemiseks on väga vajalik töökorras laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühenduse olemasolu. Kui teil on küsimusi või probleeme vahendite või internetiühenduse olemas oluga, andke palun sellest teada klassijuhatajale ja/või kooli direktorile ning leiame võimaluse, kuidas õpilane õppest osa võtta saab.
 4. Lapsevanemal ja/või õpilasel on kohustus igapäevaselt osaleda õppetöös, st hommikul vaadata üle õpetajatelt saabunud ülesanded ja asuda neid lahendama. Lapsevanem peab iga päev kontrollima, kas laps on saadetud ülesanded lahendanud ning tagama, et vastused on saadetud õpetajale eelnevalt kokku lepitud viisil.
 5. Oluline on järgida Vabariigi Valitsuse juhiseid ja tagada lapse viibimine kodus. Järgmiste nädalate jooksul ei osale õpilased huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.

Kooli juhtkond ja õpetajad on valmis vastama kõikidele täiendavatele küsimustele tööpäevadel kl 8-16 ning vajadusel ka õhtusel ajal.  
Tervist ja rahulikku meelt kõigile!

 

 1. Oluline on ka kodus lastele selgitada, et distantsõpe tähendab iseseisvat õppimist ja õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist lähtuvalt kooli õppekavast ning tunniplaanist.
 2. Aineõpetajad ja klassiõpetajad annavad õpilastele ja lapsevanematele eKooli ja meilide kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö. Lapsevanemad ja klassijuhatajad saavad infot vahetada meililistides, mis on loodud igale klassile eraldi.
 3. Distantsõppes osalemiseks on väga vajalik töökorras laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühenduse olemasolu. Kui teil on küsimusi või probleeme vahendite või internetiühenduse olemas oluga, andke palun sellest teada klassijuhatajale ja/või kooli direktorile ning leiame võimaluse, kuidas õpilane õppest osa võtta saab.
 4. Lapsevanemal ja/või õpilasel on kohustus igapäevaselt osaleda õppetöös, st hommikul vaadata üle õpetajatelt saabunud ülesanded ja asuda neid lahendama.
  Lapsevanem peab iga päev kontrollima, kas laps on saadetud ülesanded lahendanud ning tagama, et vastused on saadetud õpetajale eelnevalt kokku lepitud viisil.
 5. Oluline on järgida Vabariigi Valitsuse juhiseid ja tagada lapse viibimine kodus. Järgmiste nädalate jooksul ei osale õpilased huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.

Kooli juhtkond ja õpetajad on valmis vastama kõikidele täiendavatele küsimustele tööpäevadel kl 8-16 ning vajadusel ka õhtusel ajal.  
Tervist ja rahulikku meelt kõigile!