Hoolekogu koosolek 20.12.22 kl 18.00

Loomise kuupäev 15.12.2022

Koigi Kooli kalendriaasta viimane hoolekogu koosolek toimub 20.detsembril kell 18:00 kooli õpetajate toas.

Päevakord:

1. Ülevaade sisehindamise aruandest, uue perioodi tegevuskava - Annela Ojaste

2. Ülevaade õppetöö korraldusest seoses õppealajuhataja töölt lahkumisega   - Annela Ojaste

3. Lapse toidukulu päevamaksumusest alates 01.01.2023 (Imaveres 2,10 € ja Koigis 2,00 €)

4. Muudatused kooli majanduspersonali osas seoses VV hallatava asutuse  Järva Teenused moodustamisega.

4.  Hoolekogu tööplaan

5.  Info

Koosoleku protokoll leitav peale toimumist kodulehel- koolielu-hoolekogu.

Viimati muudetud 15.12.2022.