Uudised

Koigi Kool liitus ettevõtlikku õpet edendava haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool 20. oktoober annela.ojaste


Pressiteade
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik (MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused)
20.10.2021

Koigi Kool liitus haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool, et edendada ettevõtlikku koolikultuuri tervikliku ja süsteemse haridusprogrammi kaudu. Järva maakonnast on programmiga nüüdseks kokku liitunud 16 õppeasutust.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul aitab Ettevõtlik Kool tuua õppeasutustesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. „Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist,“ selgitab Uustalu.

Koigi Kooli juhi Annela Ojaste sõnul on õpilane motiveeritud õppima, kui õpe on tema jaoks tähenduslik. „Tänapäeva lapsed ja noored aina enam küsivad, miks me peame seda või teist teadma, oskama, õppima? Uute teadmiste ja oskuste sidumine igapäevaeluga näitab nende praktilist väärtust,“ lisab Ojaste.

Annela Ojaste peab kooli tugevuseks väga head vaimset ja materiaalset baasi, milleks on suurepärane ajalooline kultuuripärand – mõisahooned, -park ja kooliaed. See aitab tema sõnul kindlasti kaasa kooli ettevõtlikkuse kujundamisele.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale. Ettevõtlik Kool on aluse saanud 2006. aastast Ida-Virumaalt ning laienenud tänaseks kõikidesse maakondadesse. Ettevõtliku Kooli võrgustikuga on liitnud 157 õppeasutust üle Eesti. Järvamaa Ettevõtliku Kooli võrgustikku koordineerib Järvamaa Arenduskeskus.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.


Lisainfo:
Annela Ojaste
Koolijuht
Koigi Kool
56682408
annela.ojaste@koigikool.ee

Heidi Uustalu
Ettevõtliku Kooli arendusjuht
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
heidi.uustalu@arenduskeskused.ee
www.evkool.ee

Pressiteade
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik (MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused)
20.10.2021

Koigi Kool liitus haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool, et edendada ettevõtlikku koolikultuuri tervikliku ja süsteemse haridusprogrammi kaudu. Järva maakonnast on programmiga nüüdseks kokku liitunud 16 õppeasutust.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul aitab Ettevõtlik Kool tuua õppeasutustesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. „Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist,“ selgitab Uustalu.

Koigi Kooli juhi Annela Ojaste sõnul on õpilane motiveeritud õppima, kui õpe on tema jaoks tähenduslik. „Tänapäeva lapsed ja noored aina enam küsivad, miks me peame seda või teist teadma, oskama, õppima? Uute teadmiste ja oskuste sidumine igapäevaeluga näitab nende praktilist väärtust,“ lisab Ojaste.

Annela Ojaste peab kooli tugevuseks väga head vaimset ja materiaalset baasi, milleks on suurepärane ajalooline kultuuripärand – mõisahooned, -park ja kooliaed. See aitab tema sõnul kindlasti kaasa kooli ettevõtlikkuse kujundamisele.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale. Ettevõtlik Kool on aluse saanud 2006. aastast Ida-Virumaalt ning laienenud tänaseks kõikidesse maakondadesse. Ettevõtliku Kooli võrgustikuga on liitnud 157 õppeasutust üle Eesti. Järvamaa Ettevõtliku Kooli võrgustikku koordineerib Järvamaa Arenduskeskus.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.


Lisainfo:
Annela Ojaste
Koolijuht
Koigi Kool
56682408
annela.ojaste@koigikool.ee

Heidi Uustalu
Ettevõtliku Kooli arendusjuht
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
heidi.uustalu@arenduskeskused.ee
www.evkool.ee