Koolikorraldus peale vaheaega!

Loomise kuupäev 19.02.2021

Lähtuvalt kehtestatud piirangutest tulevad peale vaheaega, 01. märtsil kooli vaid 1.-4. klassi õpilased, kellele toimub õppetöö tavapärase tunniplaani alusel.

5.-9. klassi õpilased jäävad distantsõppele, info õppe kohta on leitav Stuudiumis aineõpetajatelt. 

Toidupakid on kõigile distantsõppel viibijatele saadaval kooli sööklas alates 2. märts tööpäevadel kl 8-14.

Klassijuhatajad annavad jooksvalt vajaminevat infot ning suurematest muudatustest seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavate piirangutega teavitatakse lapsevanemaid Stuudiumis ja e-maili teel.

Soovime lastele lumerohket ja päikselist koolivaheaega!

Kaunist ja rahulikku Eesti Vabariigi aastapäeva pereringis!

Viimati muudetud 19.02.2021.