Uudised

Õppetöö korraldus alates 11.03.2021 10. märts annela.ojaste


Alates 11. märts -11. aprill on kõik klassid distantsõppel. Muudatustest antakse jooksvalt teada.

Info konsultatsioonide, toidupakkide jagamise ja tehnilise toe kohta saadetakse lapsevanematele Stuudiumi ja meili teel.

Jäägem terveks!

 

Alates 11. märts -11. aprill on kõik klassid distantsõppel. Muudatustest antakse jooksvalt teada.

Info konsultatsioonide, toidupakkide jagamise ja tehnilise toe kohta saadetakse lapsevanematele Stuudiumi ja meili teel.

Jäägem terveks!