Koolielu

Hoolekogu


Lea Traks - vallavolikogu esindaja; hoolekogu esimees

Marian Lees - õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetajate esindaja); 

Tiia Järve - õppenõukogu esindaja (õpetajate esindaja); 

Mariina Teter - kooli 1. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Pille-Riin Kranich - kooli toetava organisatsiooni esindaja; 

Ragnar Kiveste - kooli 2. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Aivo Nugis - kooli 3. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Katrin Merisalu - lasteaia laste vanemate esindaja (rühm Suured Siilid); 

Brenda Kukk - lasteaia laste vanemate esindaja (rühm Väikesed Siilid). 

Hoolekogu protokoll 20.12.2022

Hoolekogu protokoll 29.11.2022

Hoolekogu protokoll 12.04.2022

Hoolekogu protokoll 29.03.2022

Hoolekogu protokoll 23.08.2022

Hoolekogu protokoll 30.01.2023

Hoolekogu protokoll 14.03.2023


 

 

Lea Traks - vallavolikogu esindaja; hoolekogu esimees

Marian Lees - õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetajate esindaja); 

Tiia Järve - õppenõukogu esindaja (õpetajate esindaja); 

Mariina Teter - kooli 1. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Pille-Riin Kranich - kooli toetava organisatsiooni esindaja; 

Ragnar Kiveste - kooli 2. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Aivo Nugis - kooli 3. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Katrin Merisalu - lasteaia laste vanemate esindaja (rühm Suured Siilid); 

Brenda Kukk - lasteaia laste vanemate esindaja (rühm Väikesed Siilid).